Jdi na obsah Jdi na menu
 


1951

Psal se rok 1951, tehdy v malé vesničce Rudice dne 9.11. byla založena

Rada žen

Členky:      Mičová Františka    č.50

                        Gavlasová Marie          č.186

                        Plášková Vlasta           č.114

                        Šašinková Marie

                        Mičová Anna                 č.33

                        Petrášová Anežka

                        Juříková Vlasta            č.152

                        Kusáková Anděla        č.129

Činnost:

Po válce byla činnost zaměřena na úpravu obce a pomoc spoluobčanům v těžké poválečné době, byl založen útulek pro děti.

Obrazek

Předsedkyní byla Ludmila Gavlasová č.37 Bylo to první seskupení žen v obci, ženy se plně zapojovaly do úkolů všude kde bylo třeba

1952, 1953, 1954

S iniciativou zakládajících členek v obci se rada žen v r.1952 rozšířila o další členky:

Jana Janků      

Drahomíra Janků

Anastázie Surá

Ilona Kubáňová

Ženy pečovaly o vysazenou zeleň,začaly kurzy šití, vaření, členky navštěvovaly spoluobčany, kteří potřebovali pomoc, hlavně nemocní a přestárlí.

V té době ženy zastávaly charitativní pomoc.

     1955-1959

Organizace se přejmenovala na Český svaz žen, předsedkyní byla zvolena

                                             Mičová Františka

Získaly se nové členky:

            Pospíšilová Marie

            Tomaštíková Marie

            Pešátová Bohumila

            Hušková Helena

            Mikulková Marta

            Zigová Naděžda

            Svítilová Marie

            Hamrlíková Mila

            Pavelková Marie

            Baťová Růžena

            Lukášová Vlasta

            Kolaříková Alena

            Plášková Milka

            Valášková Marie

                 Čsž měl na úkol

seskupení žen v obci, chránit oblast životního prostředí oblasti Karpat, pravidelná údržba obecní zeleně, výsadba květin, úprava u pomníku padlých. V té době probíhala likvidace soukromých zemědělců – z toho vyplýval nevalný zájem – fáze však byla překonána.

V té době začínal FAŠANK
                                                                         1960

V roce 1960 podle kroniky obce byl výbor žen volen při MNV. Jako předsedkyně byla stále Františka Mičová.

Konal se fašank, sekání trávy hlavně v parku, pomáhali i manželé členek.

 

Obrazek

1961

Fašank už začíná být tradice.

Obrazek 

Byl založen divadelní kroužek.

Ženy se staraly o úklid obce, okolí hřbitova, okolí pomníku padlých, údržbu parku, hlavně zazimování růží.

1962

Začalo se slavit MDŽ.

Jistě si ženy zaslouží, aby se slavil

                                                         MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

Samozřejmě se slavil FAŠANK.

Obrazek

Masopust sa krátí,už sa nenavrátí,užívejte si veselí lidé zlatí..

Maškarní průvod prošel celou vesnicí, žádný dům se neobešel.

Všude byly maškary obdarovány.

1963  

Obrazek

Zas je tu masopustní rej,tak nám hospodyňko i vajíčka dej košík na ně máme

za to vám pěkně zazpíváme…  

Konaly se brigády na úpravu obce, sadily se květiny, uklízel se hřbitov, seklo se v parku.

1964

I v roce 1964 se ženy zapojovaly do všech akcí v obci. Největší akcí byl vždy Masopust.

Masopust se konal za každého počasí. Také ženy i tento rok se staraly o úpravu u pomníku padlých, o úklid na hřbitově, úpravu parku, okopávání růží v parku. Také se slavil

Mezinárodní den žen. 

1965

Stále byla předsedkyní Mičová Františka.

Členky výboru i ostatní členky se zapojovaly do akcí, kde bylo potřeba. 

Oslava  MDŽ  -  FAŠANK

Na našanku byla vždy i hudba.

Obrazek

1966

Musím podotknout, že ženy se zúčastňovaly akcí ve svém volném čase. Největší akcí byl zase Fašank.

Obrazek

Maškary začínají od nezdenských drahů, berou peníze, vajíčka i slivovičku pravú, také kousnou do koblížku, je zima, tak si dajú i po kalíšku…

Také se za účasti MNV a svazu žen začalo dělat

vítání občánků

kde každý občánek dostal pamětní list a malý dáreček, a maminky květiny.

  Pokračovalo se v pořádání oslav MDŽ, ženy dostávaly malé kytičky, děti ze základní školy přednášely maminkám a babičkám básničky.

  Jako každý rok se ženy staraly o čistotu obce, okopávání květin, úpravu parku, úpravu u pomníku padlých a úpravu na hřbitově. 

1967

Rok se sešel s rokem

všechno letí skokem,

masopust je zase tady,

jistě maškary nebudou ani letos hlady…

Obrazek

  Ženy se rády fašanku zúčastňují, jsou samý úsměv a žádné nemoci je netrápí…

1968

Dne 25.1.1968 se konala schůze výboru v kanceláři MNV.

Předsedkyně Mičová Františka

Členky výboru Valášková Marie

                                   Juříková Vlasta

                                   Kolaříková Alena

                                   Kubáňová Ilona

                                   Pospíšilová Marie

Ženy se zapojují do jarního úklidu, k oslavě MDŽ se zajišťují kytičky pro každou ženu, která se oslav zúčastní, úprava kolem staré školy, spolu c ČSČK získávají dobrovolné dárce krve, a jako vždy se organizuje masopust.

Na schůzi 27.3. se projednávalo pořádání velikonoční zábavy, pořádání kosmetické přednášky, zájezdu do divadla do Zlína, pořádání MDD.

Na další schůzi se projednávalo zahájení nového školního roku, kurz studené kuchyně a ostatní práce v obci, které ženy berou už jako samozřejmé. Ve svazu žen se začíná více aktivně pracovat a rozšiřuje se práce žen o různé akce.

1969

Schůzi 28.1.1969 zahájila již nová předsedkyně

Alena Kolaříková

Obrazek

Do naší skupiny se dostává mládí, začíná se rozvíjet více akcí, začíná se práce plánovat. Plány práce se zasílají na Okresní výbor p.Kaňovské, která se některé schůze také u nás zúčastnila. Líbilo se jí nadšení našich žen, které ve svém volném čase se účastní akcí pořádaných svazem žen v naší obci. 

Výhledový plán práce ČSŽ v Rudicích na rok 1969.

Plán práce ČSŽ na rok 1969 je následující:

1.    Podle počtu přihlášených členek a dohodě s dohlížecím výborem chtěly bychom uspořádat kurz studené kuchyně.

2.    Budeme provádět úpravu na veřejném prostranství v obci. Do parku u hřbitova vysázíme a doplníme růže a okrasné keře. Tato výsadba bude provedena až po oplocení hřbitova.

3.    Bude uskutečněn zájezd do Brna na výstavu nebo do divadla, dle rozhodnutí členek.

4.    Budeme pomáhat ČSČK při získávání dobrovolných dárců krve.

5.    Zapojíme se do práce se sborem pro občanské záležitosti, budeme pomáhat při vítání do života narozených dětí, provádět návštěvy u přestárlých občanů apod.

6.    Jako kulturní akce plánujeme: oslavy MDŽ, masopust, Velikonoční zábavu, v zimních měsících pak zajistíme přednášku „Manželství a rodina“.

7.    Budeme spolupracovat s DV.

Velkou starostí je jako vždy

FAŠANK

Koná se za každého počasí, zůčastní se starší i mladší členky

Výběr masek je každý rok jiný.

Vždy se vyrazí s hudbou do ulic…